• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 14
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
Dziś jest czwartek 21 października 2021, imieniny: Urszuli i Hilarego
 

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji

dodano: 2017-05-30 09:53:21, opublikował: Danuta Romaniec

Nawiązując do przeprowadzonych w dniach 26-28 maja 2017 r. spotkań konsultacyjnych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzchowo z mieszkańcami, raz jeszcze proponujemy zapoznanie się z treścią projektowanego dokumentu dostępną:

 • w Urzędzie Gminy Wierzchowo, w godzinach pracy urzędu,
 • na stronie internetowej Gminy Wierzchowo w zakładce "Rewitalizacja" (plik poniżej).

Osoby, które nie uczestniczyły w w/w spotkaniach konsultacyjnych, a chciałyby wyrazić swoją opinię na temat projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji, mogą wypełnić ankietę w wersji elektronicznej zamieszczoną poniżej.

Zachęcamy także wszystkich do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzchowo. Wpisanie projektu w powyższym programie pozwoli na aplikowanie o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Uwaga przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz inne podmioty posiadające osobowość prawną, zgłaszajcie swoje propozycje projektowe.
Wystarczy złożyć wypełnioną i podpisaną fiszkę projektową (formularz poniżej).

Wypełnione formularze w wersji papierowej należy złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2017 r. do Urzędu Gminy Wierzchowo, ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo lub elektronicznie na adres wierzchowo@wierzchowo.pl w tytule wiadomości wpisując „Rewitalizacja Gminy Wierzchowo”.

Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Wierzchowo - projekt

Ankieta elektroniczna

Fiszka projektowa

czytaj więcej »

Konsultacje społeczne

dodano: 2017-05-29 11:28:12, opublikował: Danuta Romaniec

Na podstawie Zarządzenia nr 196/2017 Wójta Gminy Wierzchowo przeprowadzono konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wierzchowo do 2023 roku”. Celem konsultacji było poznanie opinii i zebranie uwag dotyczących projektu w/w dokumentu. W ramach konsultacji przeprowadzono otwarte spotkania z mieszkańcami w miejscowościach:

- Żabin dnia 26 maja 2017 r. o godz. 18:00 na placu zabaw,
- Wierzchowo dnia 27 maja 2017 r. o godz. 18:00 na terenie kompleksu boisk „Orlik”
- Żeńsko dnia 28 maja 2017 r. o godz. 18:00 na placu zabaw.

Podczas spotkań zaprezentowano Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Wierzchowo, zorganizowano gry i zabawy dla dzieci m.in. bańki mydlane, malowanie twarzy, kurs tańca dla dzieci.
Żołnierze 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych z Mirosławca wystawili sprzęt wojskowy, a Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych ze Świerczyny, Wierzchowa i Żabinka zagwarantowały dzieciom wodne atrakcje.


Dziękujemy za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu konsultacji społecznych Pani Alinie Kunat Sołtysowi Żabina, Pani Renacie Michalskiej Sołtysowi Żeńska, Jednostkom OSP Gminy Wierzchowo, 12 BBSP z Mirosławca, dyrekcji i pracownikom Przedszkola, Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Wierzchowie.

czytaj więcej »

Konsultacje Społeczne

dodano: 2017-05-23 10:53:46, opublikował: Maciej Furykiewicz

czytaj więcej »

Warsztaty strategiczne

dodano: 2017-05-15 09:48:21, opublikował: Maciej Furykiewicz

25 kwietnia 2017 r. odbyły się warsztaty strategiczne. W warsztatach udział wzięli: Zespół Ekspercki ds. Rewitalizacji, przedstawiciele przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz reprezentanci Sołectw z Gminy Wierzchowo. Miały one na celu wyznaczenie kierunków odnowy wskazanych do objęcia procesem rewitalizacji obszarów tj. ul. Szkolna w Wierzchowie, miejscowości Żeńsko i Żabin, poprzez przygotowanie fiszek projektowych. Obszary zdegradowane zostały wskazane na podstawie wskaźników (m. in. poziom bezrobocia, czy ilość osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej) oraz dodatkowych prac eksperckich.
Wypracowane fiszki projektowe uwzględniały trzy funkcje danego obszaru tj.  infrastruktura, funkcja gospodarcza i społeczna. 

czytaj więcej »

Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych

dodano: 2017-04-26 10:58:54, opublikował: Maciej Furykiewicz

13 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Wierzchowo. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących firm: Agri Plus Sp. z o.o., ZUTTO, POM BUDMET, ZPH Beńko, Drewstal, Zakład Stolarski Edward Szczerbala ze Świerczyny.

Strona organizacji pozarządowych reprezentowana była przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej z Wierzchowa, Stowarzyszenie „Nasza Świerczyna” ze Świerczyny oraz Koło PZERiI z Wierzchowa.

Omówiono m.in. mocne i słabe gminy oraz cele strategiczne rozwoju gminy.

czytaj więcej »

II warsztaty Zespołu ds. rewitalizacji Gminy Wierzchowo

dodano: 2017-04-26 10:58:08, opublikował: Maciej Furykiewicz

07 kwietnia 2017 r. odbyły się kolejne warsztaty Zespołu ds. rewitalizacji gminy Wierzchowo dotyczące stworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wierzchowo. Podczas spotkania omówiono wyniki badania ankietowego na temat problemów występujących w Gminie Wierzchowo w strefie społecznej, przestrzennej i gospodarczej. Ponadto wymieniono uwagi i spostrzeżenia dotyczące zaproponowanych celów rewitalizacji oraz odpowiadającym zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk.

czytaj więcej »

Kampania edukacyjna "Nasze śmieci"

Kalendarz imprez
Edukacja

Ważne linki

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia