• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 14
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
Dziś jest piątek 22 lutego 2019, imieniny: Marty i Małgorzaty
 

Strona głowna »

Projekt „AKTYWUJ SIEBIE - indywidualne ścieżki zatrudnienia"

dodano: 2018-07-10 10:58:35

„AKTYWUJ SIEBIE - indywidualne ścieżki zatrudnienia"

Zapraszamy do uczestniczenia w nowym projekcie stażowo - szkoleniowym dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku ponad 30 lat. Projekt realizowany jest na terenie całego woj. zachodniopomorskiego, natomiast na terenie Powiatu Drawskiego punkt rekrutacyjny znajduje się w Drawsku Pom. przy ul. Złocienieckiej 9.

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do poszukiwania, podjęcia oraz utrzymania zatrudnienia 300 osób (w tym 180 kobiet) biernych zawodowo, zamieszkujących wyłącznie obszar Specjalnej Strefy Włączenia w woj. zachodniopomorskim, w wieku 30 lat i więcej, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez realizację w terminie 01.04.2018 r.– 31.12.2019 r. kompleksowego wsparcia w ramach projektu, ukierunkowanego na trwałą aktywizację zawodową Uczestników Projektu (UP).

 

Grupę docelową projektu stanowią osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

 1. zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) teren województwa zachodniopomorskiego, gminy Specjalnej Strefy Włączenia (zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu)
 2. będące osobami biernymi zawodowo,
 3. będące osobami w wieku 30 lat i więcej,
 4. znajdującymi się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. przynależące do co najmniej jednej z grup:
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby z niepełnosprawnościami (ON),
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie do ISCED 3, maksymalne - ponadgimnazjalne),

Łącznie do projektu zakwalifikowanych zostanie 300 osób (180 Kobiet i 120 Mężczyzn), w tym 150 osób z niepełnosprawnościami.

Zaplanowane działania:

Projekt zakłada następujące formy wsparcia Uczestników/Uczestniczek projektu:

 1. Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego 300 UP
 2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy dla 90 UP
 3. Kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe dla 210 UP
 4. Wysokiej jakości zamknięte szkolenia zawodowe dla 300 UP ( za udział w szkoleniach zawodowych stypendium ok. 997 zł za miesiąc)
 5. Wysokiej jakości staże zawodowe dla 210 UP (stypendia za trwające średnio 3-5 miesięcy staże: ok. 997 zł miesięcznie).

Oprócz powyższego projekt obejmuje:

 1. ubezpieczenie społeczne na okres szkoleń i stażu,
 2. materiały szkoleniowe,
 3. badania lekarskie,
 4. zwrot kosztów dojazdu,
 5. wyżywienie podczas szkoleń.

Szczegółowe informacje o projekcie i dokumentach rekrutacyjnych znajdują się na stronie projektu http://sawg.pl/projekty/aktywuj-siebie. W razie pytań można dzwonić pod numer 696 147 045.

 

Kampania edukacyjna "Nasze śmieci"

Kalendarz imprez
Edukacja

Ważne linki

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia