• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 14
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
Dziś jest poniedzialek 30 listopada 2020, imieniny: Andrzeja i Konstantego
 

Strona głowna »

Ogłoszenie Gminnego Komisarza Spisowego o otwartym i konkurencyjnym naborze na rachmistrzów terenowych

dodano: 2020-06-16 10:10:27

OGŁOSZENIE

z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych przy powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

            Wójt Gminy Wierzchowo, jako Gminy Komisarz Spisowy, na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 4 i art. 20 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia  31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U.  poz. 1728), ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r., którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Wierzchowo. Spis rolny odbędzie się w dniach od 01 września do 30 listopada 2020 r.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
  • być osobą pełnoletnią,
  • zamieszkiwać na terenie gminy Wierzchowo,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Kandydat na rachmistrza terenowego:
 • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
 • zostanie wpisany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik, co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 1. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 2. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5), tj. oświadczenie, że nie był skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Oświadczenie takie powinno zawierać także klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Ponadto kandydat składa oświadczenie o spełnieniu pozostałych wymogów, określonych w pkt. 1.
 3. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
 4. W celu dokonania zgłoszenia swojej osoby na kandydata na rachmistrza terenowego należy osobiście zgłosić się do Urzędu Gminy Wierzchowo, ul. Długa 29, 78 – 530 Wierzchowo, pokój nr 15 w terminie od 15 czerwca 2020 do 08 lipca 2020. Podczas zgłaszania dane tj. imię, nazwisko oraz adres e-mail zostaną wprowadzone przez upoważnionego pracownika Gminnego Biura Spisowego do Systemu Ewidencji Rachmistrzów, który wygeneruje dla kandydata na rachmistrza login oraz hasło dostępu do aplikacji e/m-learning.
 5. Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod numerem telefonu 094 36 18 327 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt

Jan Szewczyk

Kampania edukacyjna "Nasze śmieci"

Kalendarz imprez
Edukacja

Ważne linki

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia