• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 14
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
Dziś jest sobota 25 września 2021, imieniny: Aurelii i Ładysława
 

Strona głowna »

Budowa przedszkola w Wierzchowie

dodano: 2020-03-12 08:04:01

Tytuł projektu: Budowa przedszkola w Wierzchowie.

Numer umowy: RPZP.09.03.00-32-0039/18-00

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna. Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Wartość projektu: 3 000 000,00 zł

Wysokość dofinansowania wynosi 2 549 999,99 zł

 

Zadanie obejmuje: budowę przedszkola, wykonanie ogrodzenia terenu, budowę placu zabaw oraz wyposażenie przedszkola.

 

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji i wykluczenia społecznego na obszarze Gminy Wierzchowo poprzez wyrównanie szans dostępu do edukacji przedszkolnej. Realizacja projektu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków marginalizacji i wykluczenia na obszarze Gminy Wierzchowo dzięki poprawie szans edukacyjnych dzieci, zwłaszcza z terenów objętych rewitalizacją poprzez poprawę dostępności edukacji przedszkolnej. Uczestnictwo w tej formie zajęć edukacyjnych zaprocentuje w przyszłości lepszymi wynikami w nauce oraz poprawie umiejętności społecznych, językowych oraz stopnia socjalizacji. Ponadto zwiększenie ilości miejsc w przedszkolu ułatwi opiekunom dzieci podejmowanie zatrudnienia.

Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki realizacji następujących celów operacyjnych:

1. Wykonanie infrastruktury umożliwiającej zwiększenie ilości miejsc edukacji przedszkolnej.

2. Wyposażenie przedszkola w sprzęt umożliwiający prowadzenie edukacji przedszkolnej zgodnie z podstawą programową.

Na potrzeby projektu zostanie wybudowany 5-oddziałowy budynek przedszkola o powierzchni zabudowy 1164,05 m2, którego powierzchnia użytkowa wynosić będzie 1020,89 m2 natomiast kubatura 5750 m3. Wykonane zostaną wszelkie instalacje wewnętrzne (elektryczna, wodociągowa, gazowa grzewcza CO, itp.) oraz niezbędne przyłącza. W ramach projektu przeprowadzone zostanie zagospodarowanie terenu wokół przedszkola oraz zostanie zakupione niezbędne wyposażenie, które umożliwi prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Budowa nowego przedszkola spowoduje konieczność zatrudnienia dodatkowych osób.

Realizacja projektu spowoduje poprawę jakości przestrzeni publicznej na terenie Wierzchowa poprzez wybudowanie nowego, estetycznego i funkcjonalnego budynku użyteczności publicznej.

 

 

Galeria zdjęć

Kampania edukacyjna "Nasze śmieci"

Kalendarz imprez
Edukacja

Ważne linki

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia