• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 14
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
Dziś jest sobota 25 września 2021, imieniny: Aurelii i Ładysława
 

Strona głowna »

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dodano: 2021-07-16 08:32:55

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) Wójt Gminy Wierzchowo zawiadamia, że Rada Gminy Wierzchowo uchwałą nr XXVI/145/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz. 5384; z 2021 r., poz. 578; z 2021 r., poz. 2387) dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Od dnia 1 lipca 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 28,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 78,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej określa wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

Zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie.
Opłatę należy wpłacać bez wezwania na indywidualne konto bankowe, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc.

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za miesiąc lipiec i/lub kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 1 lipca 2021 roku.

 

PRZYPOMINAM

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty (zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości) w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Kampania edukacyjna "Nasze śmieci"

Kalendarz imprez
Edukacja

Ważne linki

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia