• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 14
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
Dziś jest czwartek 21 października 2021, imieniny: Urszuli i Hilarego
 

Strona głowna »

Kampania informacyjna dla pracowników sezonowych w UE

dodano: 2021-09-02 13:29:13

Prawa przez cały rok - kampania informacyjna dla pracowników sezonowych w UE

W celu podniesienia świadomości obywateli UE nt. ich praw podczas wykonywania pracy sezonowej za granicą na terenie UE, Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął specjalną kampanię informacyjną na ten temat. W kampanię włączyła się także Europejska Sieć Służb Zatrudnienia – EURES w całej UE. Działania sieci EURES w Polsce prowadzone są na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

 

Dlaczego włączamy się w europejską kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE?

Pracownicy sezonowi są wyjątkowo narażeni na różnego rodzaju nadużycia w związku z np.:

 • nieznajomością języków obcych,
 • przepisów prawa pracy,
 • zabezpieczenia społecznego czy BHP.

Często nie znają procedur odwoławczych w państwie zatrudnienia. Z tego powodu niechętnie z nich korzystają, również w obawie przed kontrolami ze strony władz lokalnych. Zdarzają się bowiem przypadki zatrudniania pracowników sezonowych niezgodnie z prawem.

Okres pandemii COVID-19 spotęgował ww. problemy. Praca sezonowa w rolnictwie, sadownictwie, przy zbiorze warzyw, kwiatów czy innych płodów rolnych jest pracą często w warunkach sanitarnych, które zwiększają ryzyko zarażenia się wirusem SARS-CoV-2.

Celem kampanii jest m.in:

 • wskazanie sposobów poszukiwania bezpiecznej pracy sezonowej w państwach członkowskich UE,
 • zachęcanie do skorzystania z usług sieci EURES jako źródła bezpiecznej pracy oraz przydatnych informacji z zakresu warunków pracy w państwach członkowskich UE,
 • popularyzacja przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz konieczności ich stosowania,
 • wskazanie instytucji, adresów stron internetowych, organizacji w których można uzyskać wsparcie,
 • uświadomienie istnienia unijnych i krajowych przepisów prawnych, które regulują pracę sezonową oraz prawa i obowiązki pracowników i pracodawców - istnieje obowiązek ich przestrzegania w celu zapewnienia bezpiecznej i uczciwej pracy dla wszystkich,
 • przekazanie, że mobilni pracownicy sezonowi mają prawo do sprawiedliwych, bezpiecznych warunków pracy, w tym do zasady zachowania bezpiecznej odległości oraz dostępu do środków higieny podczas pracy w innym państwie UE, na równi z pracownikami lokalnymi i na podstawie tych samych praw pracowniczych i socjalnych.

Adresaci kampanii informacyjnej to: pracownicy sezonowi oraz pracodawcy, którzy ich zatrudniają. 

Jak będzie przebiegać kampania?

W Polsce kampania w ramach EURES jest prowadzona przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy oraz wojewódzkie komendy Ochotniczych Hufców Pracy (OHP). Koordynatorem kampanii w ramach EURES jest Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii (koordynacja działań urzędów pracy i OHP).

Działania mają zasięg krajowy, regionalny i lokalny i skupiają się na prowadzeniu działań informacyjnych i komunikacyjnych na rzecz polskich bezrobotnych i poszukujących pracy, którzy są zainteresowani pracą sezonową w państwach członkowskich UE/EFTA głównie w branży rolno-spożywczej.

Kampania informacyjna realizowana jest poprzez organizowanie spotkań informacyjnych, warsztatów, webinariów, spotkań online, dni doradczych, dni otwartych, opracowywaniu artykułów, tworzenie dedykowanych spotów radiowych, publikacji tekstów w Internecie – strony i portale internetowe, media społecznościowe, przygotowywanie wywiadów, audycji radiowych, publikacji artykułów w prasie regionalnej i lokalnej.

W Internecie działania kampanii informacyjnej nt. pracy sezonowej w UE można obserwować pod dwoma hashtagami:

#Rights4AllSeasons – główny hashtag kampanii informacyjnej

#EURESeasonalWorks – hashtag działań w ramach kampanii informacyjnej w ramach sieci EURES.

Harmonogram kampanii

Kampania informacyjna nt. pracy sezonowej w UE prowadzona jest od 15 czerwca do października 2021 r. przez Europejski Urząd ds. Pracy

Sieć EURES dołączyła do kampanii 7 lipca 2021 r.

Polska sieć EURES rozpoczęła swoje działania 19 lipca 2021 r.

W terminie 20-24 września 2021 r. we wszystkich państwach członkowskich UE  odbędzie się tzw. Week of Action / Tydzień Działania. W tym czasie zaplanowane jest zintensyfikowanie wydarzeń w Polsce w ramach kampanii.

Finansowanie

Kampania informacyjna nt. pracy sezonowej w UE jest finansowana w ramach środków własnych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy i jednostek OHP.

Kontakt

Szczegółowe informacje nt. kampanii informacyjnej nt. pracy sezonowej w UE można uzyskać:

Departament Rynku Pracy
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
e-mail: SekretariatDRP@mrpit.gov.pl

lub

u doradców i asystentów EURES w wojewódzkich urzędach pracy oraz wojewódzkich komendach OHP. Dane teleadresowe do kadry EURES w Polsce dostępne są na stronie internetowej EURES: https://eures.praca.gov.pl w zakładce Skontaktuj się z nami/Kadra EURES.

Materiały

Wydarzenia realizowane w ramach kampanii informacyjnej publikowane są na bieżąco w Kalendarzu wydarzeń na stronie internetowej EURES - kliknij w link.
Warto zapoznać się z różnymi informacjami związanymi z kampanią dostępnymi w zakładce „Prawa przez cały rok” na stronie - eures.praca.gov.pl - kliknij w link.

Dodatkowo umieszczamy prezentacje na temat pracy sezonowej w Holandii:

Bezpieczna praca w Holandii
Łamanie praw pracowniczych

Kampania edukacyjna "Nasze śmieci"

Kalendarz imprez
Edukacja

Ważne linki

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia