• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 14
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
Dziś jest poniedzialek 06 grudnia 2021, imieniny: Mikołaja i Emiliana
 

Strona głowna »

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM z dnia 23 września 2021r.

dodano: 2021-09-23 13:25:17

 

O G Ł O S Z E N I E    O    P R Z E T A R G U

USTNYM NIEOGRANICZONYM

z dnia 23 września 2021r.

 

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)oraz § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Wierzchowo Nr 216/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej w drodze przetargu, Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Wierzchowo:

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej, katastru nieruchomości i powierzchnia nieruchomości

Opis nieruchomości/przeznaczenie nieruchomości

Forma zbycia, cena wywoławcza, wysokość wadium i termin wpłaty wadium

Termin wnoszenia opłat

Okres dzierżawy

Część działki       Nr 554/6 pow. 349 m² obręb Wierzchowo, KW Nr KO1D/00018797/9.

 

Nieruchomość niezabudowana. Grunt przeznaczony pod ogródek przydomowy i rekreację.

Przetarg ustny nieograniczony, cena wywoławcza czynszu rocznego 25 zł.

 

 Wadium 25 złotych należy wpłacić do

21 października 2021r.

na konto na konto nr: 
36 8570 1012 3923 6975 2000 0040. (Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłaty dotyczy.)

 

Czynsz uzyskany w przetargu płatny będzie do 15 marca każdego roku z góry wraz z podatkiem VAT

10 lat

           

 

            Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Wierzchowo przy ul. Długiej 29 w Wierzchowie w sali nr 25 w dniu 26października 2021r.  o godzinie 10.00. 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium wpłaconym w terminie oraz dowodu tożsamości.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,                

 z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium jest płatne w formie pieniężnej i zwrotne po przegraniu przetargu, unieważnieniu lub odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni,

a w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet czynszu.

Datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku Gminy Wierzchowo. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Protokół z przeprowadzenia przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

Uwaga: Wójt Gminy może unieważnić przetarg jedynie z ważnej przyczyny. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik przetargu może w ciągu siedmiu dni od dnia jego rozstrzygnięcia, złożyć skargę na czynności związane

 z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wierzchowo.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wierzchowo, II piętro. pokój nr 18, tel. 94 36 18 836, 94 36 18 327.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzchowo oraz opublikowano na stronach internetowych: www.wierzchowo.pl
i w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.wierzchowo.pl.

 

 

      

                                                                                                                                                                                            WÓJT

                                                                                                                                                                                       Jan Szewczyk

Kampania edukacyjna "Nasze śmieci"

Kalendarz imprez
Edukacja

Ważne linki

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia