• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 14
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
Dziś jest czwartek 21 października 2021, imieniny: Urszuli i Hilarego
 

Strona głowna »

Ruszają konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wierzchowo z organizacjami pozarządowymi

dodano: 2021-10-06 11:22:41

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Działając na podstawie Uchwały Nr LIV/274/2010 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 22 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Wierzchowo przedkłada do konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Wierzchowo w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wierzchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy w sprawie poddanej konsultacjom.

1) Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wierzchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

2) Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

● rozpoczęcie – 06.10.2021 r.               ● zakończenie – 22.10.2021 r.

3) Uczestnicy:

  1. organizacje pozarządowe,
  2. podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020. poz. 1057, z późn.zm.).

4) Komórka organizacyjna właściwa do przeprowadzenia konsultacji:

Urząd Gminy Wierzchowo, ul. Długa 29, 78-530 Wierzchowo, Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i promocji gminy – Renata Borowczyk, telefon: 943618846.

5) Sposób wnoszenia uwag i opinii:

 1. Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały należy zgłaszać w formie pisemnej do właściwej komórki organizacyjnej wskazanej w ogłoszeniu korzystając z załącznika nr 1.
 2. Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
  • odniesienie do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
  • pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji, cele statutowe organizacji.

6) Stanowiska anonimowe lub niezawierające informacji, o których mowa w punkcie 5) lit. a i b niniejszego ogłoszenia, nie będą rozpatrywane.

7) Nieprzedstawienie stanowiska w terminie wynikającym z ogłoszenia oznacza rezygnację z prawa do jego wyrażenia.

 

Wójt Gminy

Jan Szewczyk

 

Załącznik Nr 1 - formularz zgłaszania opinii

Zarządzenie Nr 223/2021 Wójta Gminy wraz z projektem uchwały i Programem współpracy

Kampania edukacyjna "Nasze śmieci"

Kalendarz imprez
Edukacja

Ważne linki

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia