• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 14
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
Dziś jest poniedzialek 06 grudnia 2021, imieniny: Mikołaja i Emiliana
 

Strona głowna »

O G Ł O S Z E N I E Nr GN.6840.5.2021 O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM z dnia 8 listopada 2021 r.

dodano: 2021-11-08 12:04:30

O G Ł O S Z E N I E Nr GN.6840.5.2021

O   PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

z dnia 8 listopada 2021 r.

 

       Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 210/2021 Wójta Gminy Wierzchowo z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, Wójt Gminy Wierzchowo ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Wierzchowo:

 

Położenie, opis nieruchomości,

dane z ewidencji gruntów, powierzchnia działki, nr księgi wieczystej

Przeznaczenie

nieruchomości

w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzchowo

Forma zbycia

Cena wywoławcza, wysokość wadium, termin
i miejsce wpłaty wadium

Termin i warunki płatności

za nieruchomość

Działka nr 117 o powierzchni 0,02 ha, KW nr KO1D/00027838/5 położona jest w obrębie Żabinek. Nieruchomość położona jest w zwartej zabudowie z budynkiem mieszkalnym, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Kształt działki regularny, teren w większości po obrysie budynku, równy, w części ogrodzony. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Uzbrojenie techniczne stanowią: woda, energia, kanalizacja. Możliwość przyłączenia gazu. na nieruchomość nr ewid. 117 ustanowiona będzie służebność drogi koniecznej dla nieruchomości położonej za działką nr ewid. 116 obręb Żabinek. Budynek świetlicy jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym, ze strychem nieużytkowym, w części zabudowanym od strony budynku mieszkalnego usytuowanego na działce nr 116, w technologii tradycyjnej murowanej na fundamentach betonowych i kamiennych. Dach w konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty blachodachówką. Stolarka okienna i drzwiowa: drewniana. Ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej, nietynkowane. Podłogi betonowe i drewniane. Budynek świetlicy – sali wiejskiej jest ujęty w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wskazany do objęcia ochroną prawa miejscowego.

Działka w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako Br-RIVa - grunty rolne zabudowane.

 

Gmina Wierzchowo nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Cena wywoławcza 

95 680,00 zł

(podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

U. z 2021 poz. 685)

 

Wadium 9 568,00 zł należy wpłacić do

7 grudnia 2021 r. na konto nr: 
36 8570 1012 3923 6975 2000 0040. (Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłaty dotyczy.)

 

Cena uzyskana

w przetargu płatna jest jednorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego.

 

 

            Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Wierzchowo przy ul. Długiej 29 w Wierzchowie w sali nr 25 w dniu 10 grudnia 2021 r. o godzinie 900. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości lub pełnomocnictwa od osoby, która wpłaciła wadium, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabyta z majątku odrębnego.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium jest płatne w formie pieniężnej i zwrotne po przegraniu przetargu, unieważnieniu lub odwołaniu, nie później niż przed upływem 3 dni, a w przypadku uczestnika przetargu, który wygrał przetarg wadium zalicza się na poczet 100% ceny nabycia nieruchomości. Datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku Gminy Wierzchowo. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży powoduje przepadek wadium na rzecz sprzedającego.

Protokół z przeprowadzenia przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalone jako nabywcy zostaną powiadomione przez organizatora przetargu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Uwaga: Wójt Gminy może unieważnić przetarg jedynie z ważnej przyczyny. Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Uczestnik przetargu może w ciągu siedmiu dni od dnia jego rozstrzygnięcia, złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Wierzchowo.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wierzchowo, II piętro. pokój nr 18, tel. 94 36 18 836, 94 36 18 327.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzchowo oraz opublikowano na stronach internetowych: www.wierzchowo.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.wierzchowo.pl.

WÓJT

     Jan Szewczyk

 

 

Kampania edukacyjna "Nasze śmieci"

Kalendarz imprez
Edukacja

Ważne linki

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia