• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 14
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
Dziś jest piątek 21 stycznia 2022, imieniny: Agnieszki
 

Strona głowna »

Dodatek osłonowy 2022

dodano: 2022-01-04 12:42:05

DODATEK OSŁONOWY

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów zakupu energii. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy Wierzchowo mogą składać w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzchowie. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z pracownikami Sekcji Świadczeń Rodzinnych Panią Magdaleną Wójcik (tel. 94 36 18 376 wew. 19) oraz Panią Justyną Lubowską (tel. 94 36 18 376 wew. 20).

Dla kogo dodatek osłonowy 2022? Wszystko zależy od dochodów.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2.100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.
W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

 Terminy składania wniosków.

Wnioski należy składać w terminie do 31 października 2022 roku. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 01 lutego do 31 października, cały dodatek otrzymają w jednej kwocie.

Wysokość dodatku.

 • 400 zł rocznie dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600 zł rocznie dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850 zł rocznie dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1150 zł rocznie dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych.

Ważne!!!

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

 • 500 zł rocznie dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł rocznie dla gospodarstw domowych,
 • 1062,50 zł rocznie dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1437,50 zł rocznie roku dla gospodarstw domowych co najmniej 6 osobowych.

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie
w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Pliki do pobrania:

Klauzula informacyjna (DOC)

WSKAZÓWKI, JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO (PDF)

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO (PDF)

Kampania edukacyjna "Nasze śmieci"

Kalendarz imprez
Edukacja

Ważne linki

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia