Logo Gminy Wierzchowo

II Sesja Rady Gminy Wierzchowo

Ocena 0/5

Wierzchowo, 2024-05-08

II sesja Rady Gminy Wierzchowo
 

Na podstawie §22 ust. 6 uchwały Nr XLIX/275/2018 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wierzchowo(Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018r. poz.4601) podaje się do publicznej wiadomości, że II sesja Rady Gminy Wierzchowo IX kadencji odbędzie się w dniu 16 maja 2024 r. (czwartek) o godz. 1100 w sali narad w Urzędzie Gminy Wierzchowo, II piętro, pokój nr 25.

 

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przedstawienie porządku obrad sesji.

3.     Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Wierzchowo.

4.     Interpelacje i zapytania Radnych.

5.     Trybuna obywatelska.

6.     Podjęcie uchwał:

6.1.                  uchwała w sprawie powołania składów i określenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Gminy Wierzchowo – druk nr 3;

6.2.                  uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzchowo – druk nr 4;

6.3.                  uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wierzchowo – druk nr 5;

6.4.                  uchwała w sprawie wskazania członka organu stanowiącego Gminy Wierzchowo na kandydata do składu Komisji Konkursowej powoływanej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 2 Warszawskiej Dywizji Piechoty gen. J.H. Dąbrowskiego w Wierzchowie – druk nr 6;

6.5.                  uchwała w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Wierzchowo – druk nr 7.

7.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

8.     Komunikaty i sprawy różne.

9.     Zamknięcie sesji.

 

 

 

                                                                           PRZEWODNICZĄCA RADY

 

                                                                                  Jolanta Augustyniak

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprzejmie informuję, że możliwość śledzenia transmisji na żywo z sesji Rady Gminy Wierzchowo znajdziecie Państwo pod tym linkiem: https://wierzchowo.sesjaradygminy.pl/Guest/Stream

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności