Logo Gminy Wierzchowo

Ogłoszenie o naborze projektów do Strategii ZIT MOF Strefy Centralnej 2021-2027

Ocena 0/5

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej ogłasza nabór projektów do ujęcia w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Strefy Centralnej w ramach 6 celów strategicznych zawartych w Strategii MOF Strefy Centralnej:

1.)      Poprawa warunków do rozwoju przedsiębiorczości,

2.)      Poprawa efektywności zarządzania w Jednostkach Samorządu Terytorialnego,

3.)      Zrównoważona turystyka oparta na endogenicznych zasobach przyrodniczych i krajobrazowych,

4.)      Rewitalizacja zdegradowanych społecznie i ekonomicznie obszarów wiejskich,

5.)      Poprawa jakości i dostępności usług publicznych,

6.)      Poprawa efektywności energetycznej i odporności na zmiany klimat.

Realizacja wspólnych projektów pozwoli na zwiększenie atrakcyjności Strefy Centralnej, usprawnienie systemu usług publicznych i zwiększenie jakości życia mieszkańców.

Propozycje projektów do ujęcia w Strategii ZIT składać mogą: podmioty nie będące jednostką samorządu terytorialnego ani jednostką podległą, tj. podmioty publiczne, prywatne oraz partnerzy społeczno-gospodarczy posiadający osobowość prawną m.in.: podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, działające na rzecz ochrony środowiska, edukacji, kultury, angażujące się w promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Termin zgłaszania przedsięwzięć:  od 20.11.2023 r. do 01.12.2023 r.

Przygotowując zgłoszenie należy zapoznać się z aktualną wersją Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (SZOP FEPZ) oraz wskazanymi w nim dokumentami.  Propozycje projektów do ujęcia w Strategii ZIT należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej na formularzu dostępnym pod linkiem:

 https://forms.office.com/e/UHCukMyKx6 

Ewentualne pytania należy kierować do Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, telefoniczne pod numerem 94 314 14 67 wew. 14 lub poprzez adres e-mail: związek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl

Zgłoszenie projektu nie jest równoznaczne z zapewnieniem finansowania jego realizacji.

 

Link do SZOP FEPZ:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/szop-programu-fe-dla-pomorza-zachodniego-2021-2027/

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności