Logo Gminy Wierzchowo
Powróć do: Gmina Wierzchowo

Położenie

Gmina Wierzchowo położona jest w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie drawskim. Powierzchnia gminy wynosi 229,15 km 2, z czego ponad 60% zajmują lasy. Gmina Wierzchowo jest typową gminą wiejską o charakterze rolniczym, zamieszkiwaną przez 4473 mieszkańców. W jej skład wchodzi 13 sołectw.

Obszar gminy obejmuje tereny o dużej atrakcyjności turystycznej. Wysoki stopień zalesienia, bogactwo krajobrazu w połączeniu z niskim stopniem zurbanizowania sprawiają, iż gmina należy do jednych z najbardziej atrakcyjnych obszarów województwa zachodniopomorskiego.

Piękno krajobrazu można podziwiać dzięki zlokalizowanym na jej terenie punktom widokowym: nad doliną Wąsawy, na terenie bezleśnego wzniesienia w rejonie Radomyśla, nad jeziorem Okrągłe Małe oraz w rejonie Nowych Lasek. Atrakcję gminy stanowią również rozwijające się alternatywne formy wypoczynku w tym m.in. coraz częściej oferowana turystyka konna.