• Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 14
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
 • Pic 13
Dziś jest piątek 23 czerwca 2017, imieniny: Wandy i Zenona
 

Sesja Rady Gminy Wierzchowo

dodano: 2017-06-22 13:47:55, opublikował: Rafał Zdyr

XXXIII sesja Rady Gminy Wierzchowo

 

Na podstawie §24 ust 7 Statutu Gminy Wierzchowo(Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016r. poz.3121) podaje się do publicznej wiadomości, że XXXIII sesja Rady Gminy Wierzchowo VII kadencji odbędzie się w dniu 29 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 10oo w sali narad w Urzędzie Gminy Wierzchowo, II piętro, pokój nr 25.

 

Projekt porządku obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII Sesji Rady Gminy Wierzchowo.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z prac w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących komisji stałych Rady Gminy z prac w okresie międzysesyjnym
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Trybuna obywatelska.
 8. Zakres i formy możliwej współpracy Gminy Wierzchowo z Powiatowym Urzędem Pracy w Drawsku Pomorskim w zakresie aktywnych form walki z bezrobociem i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za rok 2016 – debata absolutoryjna Radnych nad:
 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wierzchowo za rok 2016,
 2. sprawozdaniem finansowym za rok 2016,
 3. opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu w 2016r.,
 4. wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wierzchowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016,
 5. opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzchowo z tytułu wykonania budżetu za rok 2016,
 6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok – druk nr 185,
 7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wierzchowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok – druk nr 186. 

10.Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/169/2017 Rady Gminy Wierzchowo
  2. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie - druk nr 187;
  3. w sprawie zniesienia pomnika przyrody – druk nr 188;
  4. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo - druk nr 189;
  5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzchowo – druk nr 190;
  6. w sprawie regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzchowo – druk nr 191;
  7. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wierzchowo na 2017 rok – druk nr 192;
  8. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Wierzchowo na lata 2017 – 2029 – druk nr 193;
  9. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy i Komisji stałych Rady Gminy Wierzchowo – druk nr 194.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 

12.Komunikaty i sprawy różne.

13.Zamknięcie sesji.

czytaj więcej »

Młodzież z wizytą u Wójta Gminy Wierzchowo

dodano: 2017-06-22 11:34:29, opublikował: Danuta Romaniec

Od 19 czerwca br. przebywa na terenie Gminy Wierzchowo młodzież z Olzeborchschule Grund- und Gemeinschaftsschule z Henstedt-Ulzburg. Grupa przyjechała do Wierzchowa w ramach wymiany młodzieży, która organizowana jest już od wielu lat przez Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wierzchowie.

W środę 21 czerwca br. w Urzędzie Gminy Wierzchowo odbyło się spotkanie Wójta Gminy Wierzchowo Jana Szewczyka z uczniami biorącymi udział w wymianie.

czytaj więcej »

VI edycja konkursu „Spółdzielnia Pomysłów”

dodano: 2017-06-22 10:18:46, opublikował: Danuta Romaniec

Już po raz szósty Banki Spółdzielcze Spółdzielczej Grupy Bankowej zapraszają wszystkich społeczników i osoby, które czują potrzebę zintegrowania się z sąsiadami, do wzięcia udziału w konkursie na inicjatywy lokalne.

Więcej informacji na stronie: http://www.spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow

czytaj więcej »

Spotkanie informacyjne - fundusze europejskie

dodano: 2017-06-21 11:42:16, opublikował: Danuta Romaniec

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne

pn. „Wsparcie z Funduszy Europejskich na termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkaniowych”.

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Szczecinek, 28.06.2017r. godz. 10:00 – 12:30

Sala narad nr 202 Starostwa Powiatowego w Szczecinku

Program spotkania
Formularz zgłoszeniowy

czytaj więcej »

Zakończenie sezonu piłkarskiego 2016/2017

dodano: 2017-06-20 09:13:26, opublikował: Danuta Romaniec

W sobotę 17 czerwca br. na stadionie w Wierzchowie odbyło się zakończenie sezonu piłkarskiego 2016/2017. Spotkanie zorganizował Klub Sportowy MLKS Kolejarz Wierzchowo, w którym na zaproszenie klubu, wziął udział Wójt Gminy Wierzchowo Jan Szewczyk.

 

czytaj więcej »

Noc Świętojańska

dodano: 2017-06-16 07:45:32, opublikował: Danuta Romaniec

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie oraz Rada Sołecka w Świerczynie serdecznie zapraszają na Noc Świętojańską, która odbędzie się na placu rekreacyjnym nad jeziorem w Świerczynie 23 czerwca 2017 r. Start o godzinie 18:00
 

W programie:
Występy Artystyczne
Konkurs na najładniejszy wianek
Konkurs poszukiwania kwiatu paproci
Loteria fantowa organizowana przez OSP Świerczyna
Konkursy dla Dzieci
Zabawa – gra zespół Super Duo Plus

Z A P R A S Z A M Y

czytaj więcej »

Ćwiczenia na poligonie

dodano: 2017-06-13 13:03:25, opublikował: Rafał Zdyr

dotyczy: działań szkoleniowych na obiektach CSWL Drawsko w dniach  19.06.2017r. - 25.06.2017r.

Informuję, że w dniach 19.06.2017r. - 25.06.2017r. odbywać się będą następujące działania szkoleniowe:

PAS ĆWICZEŃ TAKTYCZNYCH BUCIERZ

W dniu 19.06.2017r. w godzinach 08:00-16:00 - wysadzanie według potrzeb, w godzinach 07:00-17:00 – oczyszczanie terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, prace budowlane;

czytaj więcej »

Kampania edukacyjna "Nasze śmieci"

Kalendarz imprez
Edukacja

Ważne linki

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia